Blog

Kako "pokupiti" broj lajkova, komentara, proslijeđivanja sa Facebook-a?

Objavljeno : 07.12.2015 Čitanja : 1157

Facebook je jedna od najpopularnijih društvenih mreža i veliki broj internet stranica se upravo na njega oslanja prilikom promocije. Ponekad se učini interesantno prika...

Zaštita direktorija putem .htaccess-a

Objavljeno : 16.11.2015 Čitanja : 1105

Zaštita datoteka na serveru postaje sve značajnija aktivnost i potrebno je koristiti višestruke zaštite kako bi se spriječio ne ovlašteni ulazak na se...

PHP: osnove 1. dio

Objavljeno : 07.12.2014 Čitanja : 1604

PHP je server-side skriptni programski jezik i omogućava nam generiranje HTML koda dinamički. Koristimo ga kada želimo na osnovu korisnikovog zahtijeva dinamički popuniti podat...