PHP: osnove 1. dio

Objavljeno : 07.12.2014 Čitanja : 1363

PHP je server-side skriptni programski jezik i omogućava nam generiranje HTML koda dinamički. Koristimo ga kada želimo na osnovu korisnikovog zahtijeva dinamički popuniti podatke u HTML kodu odnosno prikazati korisniku određene tekstove, slike, video, podatke,...

Prije nego započnem pokazivati sintaksu bitno je da zapamtite da je znak "//" početak pisanja jednolinijskog komentara, a znak "/*" otvaranje višelinijskog komentara koji se zatvara sa "*/". Ovo je bitno iz razloga što ću u kodu pisati komentare kako biste lakše pratili te kako te komentare ne biste miješali sa kodom.

Kako bismo započeli pisanje php koda prvo je potrebno otvoriti tagove koji će serveru reći da se radi o php kodu.

Deklaracija varijabli u php je jednostavna, nemoramo voditi brigu o tipu podatke nego svakoj varijabli pridružujemo proizvoljan podatak:
 

<?php

    $moje_ime = "Web"; // varijabli "moje_ime" pridružen je string "Web"
    $moj_broj = 360; // varijabli "moj_broj" pridružen je broj 360

?>


Ispis deklariranih varijabli:
 
<?php

    echo $moje_ime; // ispis varijable "moje_ime"
    echo $moj_broj; // ispis varijable "moj_broj"
    echo $moje_ime.$moj_broj; // ispis obje varijable zajedno

?>

U sljedećem tutorijalu krećemo sa operacijama nad varijablama i petljama.
 


Komentiraj članak:

Prijavi se za komentiranje:

Kako bi komentirali članke prijavite se pomoću korisničkog imena i pin-a. Nakon što se jednom prijavite Vaši podaci biti će zapamćeni prilikom sljedeće prijave. Jednom korišteno korisničko ime biti će zauzeto svim ostalim korisnicima. Ukoliko Vas sustav odjavi biti ćete u mogućnosti ponovno se prijaviti korištenjem pin-a unešenog prilikom prve prijave.

Korisničko ime:

Pin:

Dobrodošao,