Sjena u photoshopu prema vašoj želji

Objavljeno : 05.12.2014 Čitanja : 2146

Kako napraviti sjenu prema vašoj želji?

Svi znamo za opciju drop shadow u photoshop-u pomoću koje možemo elementima s kojima radimo dodati sjenu koja stvara dobar vizualni efekt.Problem nastaje kad želimo sjenu koja se ne može definirati pomoću navedene opcije i koju možemo prilagođavati prema potrebi.Kako to napraviti?

Donosimo vam rješenje u 10 koraka:
 

  1. Otvorite novi dokument
  2. Napravite pravokutnik pomoću Rectangle tool
  3. Pomoću istog alata napravite crnu deblju vodoravnu liniju i smjestite je na dno pravokutnika tako da polovica viri ispod nje
  4. Layer crne vodoravne linije smjestite ispod layera pravokutnika
  5. Označite crnu vodoravnu liniju i idite na filter-blur-gaussian blur
  6. Kod gaussian blura odredite Radius negdje oko 6
  7. Nakon toga budite sigurni da vam je i dalje označena crna vodoravna linija na dnu pravokutnika i idite na edit-transform-warp
  8. Nakon toga dobit ćete točke pomoću kojih možete transformirati svoju liniju.U ovom slučaju dvije donje središnje točke smo podigli da bi dobili dojam da su donji rubovi podignuti.
  9. Nakon toga dobili ste željenu sjenu
  10. Ukoliko vam je boja prejaka možete joj smanjiti opacity


Komentiraj članak:

Prijavi se za komentiranje:

Kako bi komentirali članke prijavite se pomoću korisničkog imena i pin-a. Nakon što se jednom prijavite Vaši podaci biti će zapamćeni prilikom sljedeće prijave. Jednom korišteno korisničko ime biti će zauzeto svim ostalim korisnicima. Ukoliko Vas sustav odjavi biti ćete u mogućnosti ponovno se prijaviti korištenjem pin-a unešenog prilikom prve prijave.

Korisničko ime:

Pin:

Dobrodošao,