Google AdWords osnove

Objavljeno : 05.12.2014 Čitanja : 1322

Što je Adwords?

Adwords je Google-ov proizvod pomoću kojeg imate mogućnost postaviti vaše web sjedište na prvo mjesto Google tražilice.

Zašto Google Adwords?

Za razliku od običnog oglašavanja gdje plaćate fiksni iznos cijene za oglašavanje i niste sigurni kakve ste rezultate postigli, kod AdWords oglašavanja plaćate samo kad netko klikne na vaš oglas i imate potpuni uvid u tijek vaše kampanje.Također određujete na kojem geografskom području želite da se oglasi prikazuju.

Kako funkcionira?

AdWords funkcionira prema CPC (Cijena po kliku) sistemu tj. plaćate samo kad netko klikne na vaš oglas.Sami određujete ključne riječi za koje želite da se vaš oglas aktivira.Kad korisnik unese ključne riječi u pretraživanje njemu se oglas prikazuje na pozicijama predviđenim za to i vi za to ne plaćate ništa sve dok netko ne klikne na oglas.

Kako se određuje cijena klika?

Na cijenu klika utječe više faktora i da bi postigli što nižu cijenu i što viši rang oglasa bitno je obratiti pozornost na kvalitetu oglasa.Ocjena kvalitete oglasa varira od 0 do 10 i što imate veću ocjenu to ćete manje trebati platiti za najvišu poziciju na tražilici.

U vašoj kampanji potrebno je da odredite vaš dnevni proračun i za svaku ključnu riječ maksimalni CPC, odnosno maksimalni iznos koji ste spremni platiti kad netko klikne na vaš oglas.Cijena koja je potrebna da bi osvojili najvišu poziciju također ovisi i o konkurenciji.Da bi postigli prvu poziciju trebate platiti 1 lipu više, što znači da iako ste postavili smaksimalnu licitaciju visoko nemorate nužno i platiti toliko.

Slikovni oglasi

U prikazivačkoj mreži postoji mogućnost prikazivanja slikovnih oglasa u obliku bannera.Također možete birati web lokacije na kojima želite da se vaši slikovni oglasi prikazuju.Ovaj način oglašavanja idealan je ukoliko želite proširiti svijest o brendu.


Komentiraj članak:

Prijavi se za komentiranje:

Kako bi komentirali članke prijavite se pomoću korisničkog imena i pin-a. Nakon što se jednom prijavite Vaši podaci biti će zapamćeni prilikom sljedeće prijave. Jednom korišteno korisničko ime biti će zauzeto svim ostalim korisnicima. Ukoliko Vas sustav odjavi biti ćete u mogućnosti ponovno se prijaviti korištenjem pin-a unešenog prilikom prve prijave.

Korisničko ime:

Pin:

Dobrodošao,